19 февруари 2014

Записки от девети клас: литература

Настоящата публикация е адресирана към читатели, чиято душевност няма да им позволи да изобличат нравственото падение на блогър, цитиращ откъси от старата си тетрадка по литература. В текста ярко е разкрит нравственият интегритет на автора, който умело изобразява с помощта на градация своя емоционален изблик по повод композицията на цитираните тук записки. Надлежно записан под диктовка текст, подготвен от преподавателката ми по литература в девети клас, чието име за съжаление се изплъзва от паметта ми.

"Хамлет":
"Сцената на гробището - ярко е разкрита личността на гробарите - остроумни, реалисти, които протестират срещу неправдата; благородството не е нравствена привилегия, а добродетел."
"Като истинска ренесансова и интелектуална личност Хамлет се изразява синтезирано. Изказванията му звучат като сентенции."
"В третия монолог Хамлет чрез градация изобличава чичо си."
"Монолозите очертават тематичната мрежа и са израз на трагизма, на кризата на ренесансовия човек."
"Образът на Гертруд - низостта й е непростима, извършила е прелюбодеяние, като така е показала подлостта и неуважението си към крал Хамлет. Излъгала е мъжа си най-безсрамно, водена от поривите на страстта, а не от нормалните човешки ценности. Престъпва грубо човешките закони (...). Не й стига смелост да изобличи настоящия си съпруг, защото нейният грях е не по-малък от този на Клавдий. (...) Смъртта й в края на трагедията е напълно заслужена."

Въпрос към "Евгений Онегин":
"Кои са предпоставките за оформянето на Татяна като типична руска героиня?"

Въпрос към "Мъртви души":
"Как е осъществена присъдата на писателя над пошлото в живота?"

За "Мъртви души":
"Своеобразието на Гоголевата типизация се проявява в умението на писателя да изобразява пошлостта на пошлия човек с такава сила, че цялото му нищожество, изплъзващо се от погледа, да блесне ярко пред очите. Тази типизация не е психологическа, а сатирично-изобличителна."

За "Човекът в калъф":
"Фигурата му е невероятна и зловеща. Чехов внушава това чрез подробно изброяване на атрибутите, които изграждат представата за нравствената и социална деградация на героя."
"Финалът на разказа представлява емоционален изблик, чрез който Чехов напомня високото благородно призвание на човека да бъде на страната на честните хора."

Модел за анализ на лирическа творба:

(...) Анализаторската работа представлява многостепенно приближаване към творбата. Анализът съчетава две основни и трудно разграничими действия: анализирането на творбата сама за себе си и съпоставката й с други художествени явления.
(...) Композиция - как композиционно е разгърнато чувството. Разглеждат се картините, създадени в творбата и връзката им с основния мотив."

За "Изворът на белоногата":
"Поемата е творба за душевността на българката, за силата на любовта, първо художествено проникване в народопсихологията на българина в отношението му към света и човешките стойности."

Теми за литературни съчинения:
"Песните на Добри Чинтулов - маршове на освободителния революционен поход."
""Изворът на белоногата" - поема за моралната извисеност на българката и силата на любовта."
""Изворът на белоногата" - поема за силата на българския дух и неговата нравствена ценностна система."

Съпоставяйки горното с други художествени явления, можем само да се надяваме, че преподаването на литература в училищната система понастоящем е разгърнато по начин, който съответства на човешките закони в по-голяма степен, отколкото през далечната 1998 година.

1 коментар:

Unknown каза...

Е не. Толкова много се смях! Аз сигурно никога нямаше да завърша твоето училище и сега щях да съм пошъл човек и цялото ми нищожество щеше да блести, блести.