29 ноември 2013

Сребърна витошка неделя

Вълшебна Витоша преди снега
Море от облаци с острови от планини
Весел тичащ Ясен
Любопитен Вихрен, надничащ към интересния свят наоколо
Пълен термос с масала
 Приказно присъствие между горските сенки
Свеж хлад под смърчовете
Слънце над облаците
Мъглата далече под нас, ние - насред синия ясен простор
И навсякъде сребристи ледени иглици
Планинска благодат

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Няма коментари: