19 август 2011

От известно време детето непрекъснато говори за уакчета, титиви, годони (влакчета, локомотиви, вагони :-)) и вчера реших, че трябва да си направим една железопътна разходка до София. Пътувахме с влака и гледахме йесюите (релсите), обиците (облаците) и всичко друго, което човек може да види през влаковия прозорец. После направихме голяма обиколка на Централна гара, зяпахме как маневрират дизелови локомотиви, как пристигат и потеглят влакове, броихме вагони (Ясен винаги ги изкарва три-четири) и се радвахме на двата стари парни локомотива, изложени на гарата. После си купихме конструктор с 62 части. Сега Ясето строи гоуама кууа и току ме привиква да ми я покаже.

Няма коментари: