10 март 2014

Гост блогър: Вихри


J jfkjgk  n    ieie                jgifiriggfkjjhhhju8,,,,,,,,,,,,,,       kvkc 90      fyf;p’’’??ytfytfy        n gnxdxzx edxvhbgggggggggggggggggggggggggggfffh xghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmnmj  eyytyetrttrttxryynnnnnnjjjjjfdhgjdghyhjjjgtnntfrdeerrtyhhhhhjkjjk,./,,.,,mhgfjhgfjfhgdhgjfdbsw.q  zxudyfgudygidgyfins a nb ydygokfhjghfjkhgkfhjkgkdlhed jk43kjm n6mm cs  c  zx  n n nc n00620020 x xz\z\v\vfzzdfaerfdsddsdeeeedewddecvdsretrrrrrrrrrereercxuu

Това е мнението на Вихрен (на 1 година и почти 4 месеца) по някои наболели въпроси от съвременната политика и култура. Надявам се читателите да не се почувстват засегнати от своеобразния правопис. 
П.П. Наложи се да спра графоманския устрем на детето. Не се знае какво може да стане, когато човек търси в Гугъл дума като
dyfgudygidgyfiydygokfhjghfjkhgkfhjkgkdlhe, както Вихри се опита да направи току-що.

Няма коментари: