25 април 2013

Още пролетна радост :-)

Преди няколко дни дойде първият щъркел в нашия квартал.
Вятърът носи цели воали от нежни бели венчелистчета, а заедно с тях и упойващ аромат на цъфнали дървета. Жужат пчели.
Толкова ми е леко на краката с пролетните обувки, че сякаш съм боса. :-)
Кошът за пране прелива от зимни пуловери.
По цяла нощ в градината пее славей, гласът му е толкова силен и ясен, сякаш отеква от сводовете на някоя катедрала.
Чакалите не се чуват, сигурно вече имат малки.
Понякога кукувица пее горе на ливадата, а друг път звънят звънците на съседските кози. Скоро съседът от долната улица ще започне да си пасе коня до нашата ограда и ще чувам цвиленето толкова ясно, сякаш конят е вътре в къщата. :-)
Като изляза в градината, където и да съм, до мен долита сладкото ухание на новите зюмбюли. 
Одеве неволно подплаших един малък гущер, който се припичаше на цимента пред гаража.
Много ми харесват тези прекрасни домашни червеноопашки, които обикалят из околността, кацат по колчетата в градината и потреперват с опашчици, прелитат от сливата на върбата и току припяват.
Вече има и много лястовича песен. 
В дни като тези не мога да не се радвам, че съм тук, толкова близо до земята и нейните живи дарове. На 26 април се навършват 4 години, откакто сме тук, в бялата къщичка сред зелената градинка! :-) 
Няма коментари: