13 юни 2012

19:30 Орлов мост - за нашите гори


Днес бяха гласувани промените в Закона за горите. 

Какво се гласува днес: 
След 20 г. приватизация и други форми на ограбване на националното богатство дойде ред и на последното, което остана все още държавно - горите и защитените територии. Държавните гори и защитени територии заемат 20 % от територията на страната и са последният публичен значим ресурс, който все още не е преминал в частни ръце. С приемането на измененията на Закона за горите се въвеждат редица нововъведения, които ще доведат до намаляване на площта, застрояване и изсичане на горите и защитените територии, като: 
- за първи път от Освобождението насам държавата позволява на трето лице да строи в чужда собственост без да има съгласието на собственика и без необходимото обезщетение; 
- за първи път от 1931 г. насам (когато е обявена първата защитена територия у нас) държавата ще даде възможност на частни лица и компании да строят в защитените територии държавна собственост; 
- за първи път от 1955 г. държавата позволява да се ползват държавните гори двойно над техния естествен прираст, което ще доведе до намаляване запасите на дървесина; 
- за първи път от 1991 г. насам (когато се приема Конституцията) държавата разрешава земеделските земи да се застрояват за цели, които не са свързани със земеделието, като например ски курорти и голф-игрища; 
- за първи път от 1991 г. насам държавата създава отраслова схема за държавна помощ - за строителството на ски-курорти и голф игрища, освобождавайки ги от дължимите държавни такси за промяна на предназначението на имотите; 
- за първи път от 1996 г. (когато влиза в сила Законът за държавната собственост) се дава възможност публичната държавна собственост да се утежнява с вещни права, които се раздават без търг само с решение на министъра на земеделието; 
- за първи път от 1997 г., когато започна реституция на горите, държавата ще разреши на частните собственици на гори с големина до 20 декара да могат да ги секат без каквито и да е регулации от страна на държавата; 
- за първи път от 1925 г. крайречните гори няма да се водят вече гори и ще могат да се изсичат без никакъв контрол от собствениците им.


Да се съберем на Орлов мост днес 13.06.2012 в 19:30, за да покажем, че НЕ сме съгласни малък брой богаташи да се облагодетелстват за сметка на всички нас и на хубавата ни природа!

Няма коментари: