08 октомври 2010

Когато дните са студени и къси

"Мюмлата се мушна под юрганчето, изопна крака, та чак изпукаха, и сви пръстчета около електрическата възглавничка. Навън валеше. След няколко часа щеше да е достатъчно огладняла за вечерята на Филифьонката, а може би дори би имала желание да побъбри. Но сега нямаше нужда да прави нищо друго, освен да остави топлината да я обгърне, в този миг светът представляваше един голям мек юрган, увит около една мюмла, изолиран от всичко останало. Тя никога не сънуваше, спеше, когато й се спи, и се събуждаше, когато си струваше да се събуди."

Туве Янсон, "В края на ноември", превод Румяна Любенова 2002

Няма коментари: